Politika kvality

Hlavní prioritou společnosti TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r.o. je zajištění trvalé kvality prováděných staveb udržující konkurenční schopnost a posilující důvěru zákazníků.

Pro zajištění politiky kvality má společnost vybudovaný systém managmantu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

K naplnění této politiky společnost uplatňuje

  • na všech úrovních řízení důsledné plnění požadavků zákazníků s cílem zvyšování jejich spokojenosti, dodržení jakosti a splnění termínů
  • při realizaci zakázek používání moderních, ověřených a bezepečných materiálů a technologií
  • při realizaci zakázek používání materiálů šetrných k životnímu prostředí, předcházet jeho znečišťování a působit na snižování produkce odpadů společnosti
  • aktivní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců při práci
  • přezkoumání a zlepšování integrovaného systému řízení na základě monitoringu a analýzy
  • dodržování požadavků platné legislativy a obecně závazných předpisů

 

Stanovená politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

ČSN EN ISO 9001:2016

Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO je u společnosti certifikován od 25. 11. 1996 se zaměřením na: Provádění železobetonových monolitických konstrukcí bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb.

Certifikačním orgánem, TÜV NORD CERT GmbH, jsou prováděny pravidelné revize, audit v dubnu 2016 potvrdil shodu systému a prodloužil platnost certifikátu. Dne 17. května 2016 byly společnosti uděleny certifikáty pro shodu systému řízení kvality dle "ČSN EN ISO 9001 : 2016"; pro systém environmentálního managementu dle normy "ČSN EN ISO 14001:2016" a pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy " ČSN OHSAS 18001:2008".

certifikát čestné uznání

certifikát čestné uznání české společnosti pro beton a zdivo

Čestná uznání

V roce 1999 společnost obdržela čestná uznání České společnosti pro beton a zdivo v soutěži o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 1997 - 1998 v kategorii mosty a inženýrské konstrukce za realizaci staveb

  • Sila pro expedici produktů provozu a odsíření v teplárně Plzeň
  • Sila na cukr o kapacitě 30 000 tun v cukrovaru TTD Dobrovice
  • Stavba homogenizačního sila v cementárně "CEMMAC Horné Srnie, které bylo součástí stavby vyhlášené Stavbou roku 2000 na Slovensku

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace