Logo Protronix s.r.o.

Tažené konstrukce, spol. s r.o.

Úvodní strana Politika ISŘ

Politika kvality, enviromentu a BOZP

Hlavní prioritou společnosti TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r.o. je zajištění trvalé kvality prováděných staveb udržující konkurenční schopnost a posilující důvěru zákazníků.

Pro zajištění politiky ISŘ (integrovaný systém řízení) se společnost rozhodla vybudovat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, systém enviromentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001:2008.
                

Sila na cukr o kapacitě 30 000 tun v cukrovaru TTD Dobrovice Teplárna Plzeň - sila na popílek

K naplnění této politiky společnost uplatňuje

Stanovená politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO je u společnosti certifikován od 25. 11. 1996 se zaměřením na: Provádění železobetonových monolitických konstrukcí bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb.

Certifikačním orgánem, TÜV NORD CERT GmbH, jsou prováděny pravidelné revize, audit v dubnu 2016 potvrdil shodu systému a prodloužil platnost certifikátu. Dne 17. května 2016 byly společnosti uděleny certifikáty pro shodu systému řízení kvality dle "ČSN EN ISO 9001 : 2009"; pro systém environmentálního managementu dle normy "ČSN EN ISO 14001:2005" a pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy " ČSN OHSAS 18001:2008".

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN  ISO 9001:2008 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2004 Certifikát ČSN OHSAS 18001:2007 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN En ISO 14001:2005 Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

Čestná uznání

V roce 1999 společnost obdržela čestná uznání České společnosti pro beton a zdivo v soutěži o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 1997 - 1998 v kategorii mosty a inženýrské konstrukce za realizaci staveb

Čestné uznání ČBZ za silo v cukrovaru TTD Dobrovice Čestné uznání ČBZ za silo v plzeňské teplárně

Mapa stránek Nahoru

copyright © 2006 Tažené konstrukce, spol. s r.o. 
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Napište nám 

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2